TH EN
A A A

อียูปรับปรุงกฎระเบียบตรวจวัวบ้าใหม่

16 มีนาคม 2554   
                สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงกฎระเบียบการตรวจโรควัวบ้า (BSE)  โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 สหภาพยุโรปได้เพิ่มอายุวัวที่ต้องตรวจหาโรควัวบ้าจาก 48 เดือน เป็น 72 เดือน EFSA เชื่อว่าการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยเกษตกรประหยัดเงินได้ถึง 1.7 ล้านยูโรต่อปี อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังต้องส่งวัวที่ตายไปตรวจสอบแม้จะมีอายุมากกว่า 48 เดือนเพื่อตรวจหาโรควัวบ้า แต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
               อนึ่งสหภาพยุโรปได้เกิดการระบาดครั้งยิ่งใหญ่เมื่อปี 2545 ทำให้มีสัตว์กว่า 300 ตัวติดเชื้อนี้
 
 
ที่มา : Irish Independent
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?