TH EN
A A A

จีนขึ้นแท่นตลาดส่งออกอันดับ 1

11 มีนาคม 2554    4804 ครั้ง
                ในที่สุดจีนก็กลายเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวมปี 2553 จำนวน 45,712.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 37.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกคิดเป็นมูลค่า 21,473.20 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.21 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของการส่งออกไปทั่วโลก ในเดือนมกราคม 2554 มีมูลค่าการส่งออก 1,846.74 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.13
 
                สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งในปี 2554 ทางกรมส่งเสริมการส่งออกตั้งเป้าหมายการขยายตัวการส่งออกไปจีนมูลค่า 25,146 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวขึ้นร้อยละ 20
 
 
 
ที่มา : สยามธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?