TH EN
A A A

ไข้หวัดนกทำพม่าป่วน หยุดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปซาอุ

11 มีนาคม 2554   
                กระทรวงสัตวแพทย์และเพาะพันธุ์ปศุสัตว์พม่า (LBVD) ระบุ เจ้าหน้าที่พม่าได้ระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI)
 
                ทั้งนี้พม่าได้ยืนยันการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกชนิด HPAI ในพื้นที่ทั้ง 2 แห่งของประเทศแล้ว โดยการระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2554 เมือง Sittway ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด Rakhine ทางตอนตะวันของประเทศ มีสัตว์ปีกอายุ 3 เดือนทั้งหมด 700 ตัวในฟาร์มเสียชีวิต ทำให้สัตว์ปีกในพื้นที่นี้ต้องถูกทำลายกว่า 50,000 ตัว
 
                ส่วนการระบาดในพื้นที่สองเกิดขึ้นที่เมือง Sagaing เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยตรวจพบเชื้อ HPAI ในฟาร์ม 2 แห่งเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2554 เจ้าหน้าที่ได้ทำลายไก่ที่ติดเชื้อเรียบรร้อยแล้ว พร้อมทั้งห้ามการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกและการขนส่งเนื้อสัตว์ปีกอีกด้วย
 

 
ที่มา : World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?