TH EN
A A A

บราซิลส่งออกเนื้อวัวเพิ่ม

10 มีนาคม 2554   
                Antonio Jorge Camardelli ประธานสมาคมผู้ส่งออกเนื้อสัตว์บราซิล (ABIEC) กล่าวว่า ทางสมาคมฯ คาดว่าในปี 2554 บราซิลจะสามารถส่งออกเนื้อวัวเพิ่มขึ้น 8-10% โดย ABIEC วางแผนที่จะส่งเสริมการตลาดให้ประเทศที่บราซิลส่งออกเนื้อวัว และดำเนินการยับยั้งข้อกำหนดที่กีดกันการนำเข้าจากประเทศผู้นำเข้า เช่น จีน นอกจากนี้บราซิลยังจะเพิ่มปริมาณการจำหน่ายในโมร็อคโค คิวบา และอิรัก
 
                นาย Camardelli ยังกล่าวอีกว่า องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ยังได้รับรองให้พื้นที่ Mato Grosso do Sul ปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)
 
 
 
ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?