TH EN
A A A

จีนพิจารณาห้ามใช้สาร BPA ในขวดนมเด็ก

8 มีนาคม 2554   
                หลังจากสหภาพยุโรปห้ามใช้สาร BPA ในขวดนมเด็กอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 และห้ามวางจำหน่ายจะมีผลใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จีนได้เริ่มพิจารณากฎหมายห้ามใช้สาร BPA ในขวดนมเด็ก นาย Li Ning รองอธิบดีสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จีนได้จัดทำการวิจัยวิเคราะห์ผลกระทบของสารเคมีที่ประกอบในขวดนมเด็กที่มีต่อสุขภาพ โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายรายชื่อสารที่สามารถใช้ได้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งร่างนี้ได้ห้ามใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารทารกโดยตรง
 
 
ที่มา : AP Food Technology
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?