TH EN
A A A

พม่าระงับส่งออกข้าว พยุงราคาข้าวในประเทศ

7 มีนาคม 2554   
               เจ้าหน้าที่สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของพม่า เปิดเผยว่า พม่าได้ระงับการส่งออกข้าว เนื่องจากทางการกังวลว่า สถานการณ์บริโภคภายในประเทศอาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำมันแพง อันมีสาเหตุจากความวุ่นวายในตะวันออกกลาง ที่จะทำให้ค่าขนส่งและราคาอาหารแพงขึ้น 
              เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวระบุด้วยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้บริษัทต่าง ๆ ระงับการส่งออกข้าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และขอให้ยกเลิกสัญญาการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย  คาดว่าการส่งออกข้าวจะเริ่มขึ้นได้อีกครั้งในราวปลายเดือนกรกฎาคมปีนี้
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?