TH EN
A A A

ไทยกลัวอ้วนลดข้าวรั้งท้ายอาเซียน

7 มีนาคม 2554   
               นายกสมาคมฯ ข้าวถุงเผยชี้คนไทยกลัวอ้วนกินข้าวน้อยลง ชี้เหตุพฤติกรรมเปลี่ยนหันซัดอาหารฟาสต์ฟู้ด  ส่งผลไทยรั้งท้ายกินข้าวน้อยสุดในอาเซียน ขณะที่พม่านั่งแชมป์อันดับ 1 กินมาก
               นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า สมาคมมีแผนที่จะผลักดันการบริโภคข้าวของคนไทยทั่วประเทศหันมาบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันคนไทยมียอดการบริโภคข้าวโดยเฉลี่ยที่ 100-110 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ทั้งที่ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวมากที่สุดในโลก และเมื่อเทียบในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยอดการรับประทานข้าวของคนไทยน้อยลงทุกปี โดยในช่วง 10 ปีก่อน คนไทยมียอดรับประทานข้าวที่ 140 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
             สำหรับสาเหตุคนไทยบริโภคข้าวน้อยลงมีจากหลายสาเหตุ โดยอาจจะเกิดจากความเชื่อบางส่วนที่เห็นว่ารับประทานข้าวแล้วเกิดโรคอ้วน ทั้งที่ความจริงการรับประทานข้าวครบ 3 มื้อต่อวันมีประโยชน์มาก และข้าวไทยถือว่ามีสารอาหารที่มีประโยชน์สูง ขณะที่ข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องยังช่วยป้องกันโรคต่างๆ ทั้งต่อต้านโรคมะเร็งและโรคอัลไซเมอร์ได้
            นายสมเกียรติกล่าวว่า สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนไทยบริโภคข้าวน้อยลงคือ คนไทยส่วนหนึ่งหันไปบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดแทนข้าวมากขึ้น โดยแผนการรณรงค์กระตุ้นคนไทยให้หันมาทานข้าวมากขึ้น จะร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยจัดโครงการรณรงค์คนไทยบริโภคข้าวมากขึ้น
           ส่วนตัวเลขการบริโภคข้าวโดยเฉลี่ยของประชาชนในอาเซียนอยู่ที่ 200 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ทั้งประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา โดยประเทศที่มียอดการบริโภคข้าวมากที่สุดจะเป็นพม่า มียอดการบริโภคข้าวอยู่ที่ 220 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ขณะที่สิงคโปร์และบรูไนไม่มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก จึงไม่ถูกนำมารวมในกลุ่มประเทศที่มีการบริโภคข้าวเป็นอาหาร
 
 
ที่มา : ไทยโพสต์
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?