TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรออกแนวปฏิบัติมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อ E.coil

23 กุมภาพันธ์ 2554   
               หลังจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อ E.coil O157 ที่เกิดขึ้นในสก็อตแลนด์ในปี 2539 ซึ่งมีผู้ป่วยกว่า 400 รายและเสียชีวิต 21 ราย ต่อมาในปี 2548 ได้เกิดการระบาดของเชื้อนี้อีกครั้งในเวลส์ ซึ่งมีผู้ป่วย 157 ราย โดยส่วนมากเป็นเด็ก เนื่องจากไม่มีสุขอนามัยและการจัดการที่เหมาะสม ทำให้สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (FSA) ได้จัดทำแนวปฏิบัติมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อ E.coil ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลกับผู้ผลิตเกี่ยวกับขั้นตอนการป้องกันการปนเปื้อนข้ามผลิตภัณฑ์ (Cross-contamination) ของเชื้อ E.coil ในมาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วย
              • การกำหนดพื้นที่ในการผลิต การจัดเก็บของวัตถุดิบ และอาหารสำเร็จรูป
              • วิธีใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ เครื่องสไลด์และเครื่องตัดสำหรับอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป
              • กำหนดวิธีการทำความสะอาดมือ และไม่อนุญาตให้ใช้น้ำยาล้างมือแทน
              • สารฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ต้องได้มาตรฐานและถูกใช้อย่างเหมาะสม
 
            ทั้งนี้ FSA ระบุว่า มาตรฐานนี้นอกจากจะช่วยป้องกันเชื้อ E.coil แล้ว ยังช่วยควบคุมเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น เช่น Campylobacter และ Salmonella อีกด้วย
 
 
ที่มา : Food Safety News
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?