TH EN
A A A

จีนลดภาษีนำเข้าให้อาหารทะเลไต้หวัน

22 มีนาคม 2550    4825 ครั้ง
          
   ชาวจีนแผ่นดินใหญ่จะไม่ได้เห็นเฉพาะผลไม้จากไต้หวัน เท่านั้น แต่จะรวมถึงผัก  และอาหารทะเลจาก ไต้หวันในซุปเปอร์มาร์เก็ตของจีน  เนื่องจากรัฐบาลกลางจีนได้เปิดตลาดให้ไต้หวันมากขึ้น   Wang Xinpei โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่าจีนจะยกเลิกภาษีสินค้าเกษตร 16  กลุ่มให้ไต้หวัน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2550   ผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งผัก 11 ชนิด และอาหารทะเล 8   ชนิดซึ่งจะมีมาตรการกักกันที่ผ่อนปรนลง

             นอกจากนี้ ยังจัดตั้งเขตแลกเปลี่ยนทางการเกษตร 6  เขตในจังหวัดชายฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่ และอย่างน้อยฟาร์ม 4  แห่งเพื่อการและแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ  ผลคือมีบริษัทเกษตรไต้หวัน 4,500   แห่งเข้าร่วม  มีการลงทุนในพื้นที่ 5,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐซึ่ง  ถือเป็น 80%  ของการลงทุนเกษตรของไต้หวัน  ทำให้การค้าสองฝ่ายมากกว่า 100   พ้นล้านดอลล่าร์สหรัฐเป็นปีแรกในปี 2549  โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไต้หวัน  และไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของจีน

อ้างอิงจาก : INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?