TH EN
A A A

กัมพูชาพบไข้หวัดนก

14 กุมภาพันธ์ 2554   
               เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 กัมพูชารายงานการพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) การระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่เมือง Prek Doung จังหวัด Kandal โดยมีสัตว์ปีกตาย 48 ตัวจากทั้งหมด 232 ตัว ซึ่งที่เหลืออีก 174 ได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว
 
 
ที่มา : The Poultry site
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?