TH EN
A A A

เกาหลีใต้เทนมทิ้งสกัดปากเท้าเปื่อย

14 กุมภาพันธ์ 2554    4792 ครั้ง
               เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ เปิดเผยว่า เกษตรกรฟาร์มโคนมเกาหลีใตต้องเทนมทิ้งวันละ 200 ตัน ขณะที่เกาหลีใต้เผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ 50 ปี ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนนมภายในประเทศตามมา
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?