TH EN
A A A

สศก.ชี้วิกฤติอาหารรุนแรงดันราคาเกษตรปีนี้พุ่ง 10%

7 กุมภาพันธ์ 2554   
               สศก. ระบุปี 54 ปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารจะรุนแรงมากขึ้น ชี้ภัยธรรมชาติฉุดผลผลิต คาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยพุ่งขึ้น10 %
               นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ (สศก.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ทั่วโลกเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร จนมีการประท้วงกันเกิดขึ้นในหลายประเทศ แสดงให้เห็นว่าในปีนี้สถานการณ์ความมั่นคงทางด้านอาหารเริ่มรุนแรงมากขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ ที่ทำให้ฤดูกาลเพาะปลูกเปลี่ยนแปลง ผลผลิตที่ได้ลดลง ในขณะที่ประชากรในโลกสูงขึ้น ความต้องการอาหารจึงเพิ่มขึ้น
 ทั้งนี้การขาดแคลนทางด้านอาหารของโลก มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นอีก จากราคาน้ำมันในตลาดโลก ที่คาดว่าจะสูงแตะ100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาเรล ในไตรมาสที่ 1 และ 2 นี้ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงราคาสินค้าเกษตรและอาหารสูงขึ้นไปอีก จากการเข้าไปเก็งกำไรในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งมีสินค้าอาหารหลายรายการที่อยู่กลุ่มสินค้าที่มีการเก็งกำไร
               ทั้งนี้องค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทั้งด้านการผลิต การวิจัยเพื่อที่จะรักษาพื้นที่การเกษตรเอาไว้ รวมทั้งเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคในโลก ที่ขณะนี้มีอัตราการเติบโตเร็วกว่า รวมทั้งในโลกนี้ต้องมีการหารือกันถึงวิธีการเก็บสต๊อกสินค้าเกษตรและอาหารเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น เช่น ในอาเซียนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกข้าว ประเทศในอาเซียนรวมญี่ปุ่น จีนและเกาหลี จึงเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งองค์การสำรองข้าวอย่างถาวรขึ้น และเห็นว่ากลุ่มประเทศอื่นก็ควรสำรองสินค้าเกษตรและอาหารตามศักยภาพที่มีอยู่เช่นกัน
 สำหรับประเทศไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรภาพรวมในปีนี้ ยังสูงกว่าการบริโภคภายในประเทศ และเหลือเพื่อส่งออก
               แนวโน้มความรุนแรงของความมั่นคงทางด้านอาหารที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้ จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรไทยในภาพรวมสูงขึ้น10 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และหากเกิดปัญหาภัยพิบัติขึ้น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม โรคระบาดซ้ำอีกครั้งในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 54 จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมสูงขึ้นไปอีก
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?