TH EN
A A A

ปี 53 จีนจับคนทำผิดกม.อาหาร 248 ราย

6 กุมภาพันธ์ 2554    4813 ครั้ง
               ในปี 2553 มีผู้ถูกจับกุมเนื่องจากการทำผิดกฎหมายอาหารในจีนทั้งหมด 248 ราย โดยในปีที่แล้วมีคดีเกี่ยวกับอาหารทั้งหมด 130,000 คดี ซึ่งเป็นคดีอาญา 115 คดี เป็นคดีเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรสำหรับบริโภค การผลิตอาหาร การจำหน่ายอาหาร การจัดเลี้ยงอาหาร การส่งออกและการนำเข้าอาหาร ทั้งนี้ไม่มีคดีที่ร้ายแรง ทั้งนี้ในปี 2553 มีการกวาดล้างน้ำมันพืชใช้แล้วที่นำกลับมาใช้ใหม่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังกวาดล้างนมผงปนเปื้อนเมลามีนที่ยังไม่ถูกเรียกคืนจากท้องตลาดตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์อื้อฉาวนมผงปนเปื้อนเมลามีนปี 2550 และมีเจ้าหน้าที่จากทางการที่ได้รับโทษจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยอาหาร 191 ราย และในจำนวนนี้โดนไล่ออก 26 ราย
 
 
ที่มา : Xinhua
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?