TH EN
A A A

FAO เตือนประเทศที่ออกกฎหมายอาหารที่เร็วเกินไป อาจซ้ำเติมปัญหาระยะยาว

2 กุมภาพันธ์ 2554    4798 ครั้ง
               องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เตือนให้ประเทศต่างๆควรพิจารณาผลที่ตามมาจากการออกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอาหารราคาแพงอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากอาจเป็นปัญหาระยะยาวได้
              Richard China ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมนโยบายและโครงการของ FAO กล่าวว่า ในเดือนธันวาคม 2553 ดัชนีราคาอาหารของ FAO แตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ ด้วยผลกระทบจากราคาอาหารหลังวิกฤติปี 2550-2551 เพียงแค่ 2 ปี ปัจจุบันจึงมีความกังวลอย่างจริงจังในเรื่องผลที่ตามมาของตลาดอาหารในประเทศที่มีความเสี่ยง โดยตัวอย่างของหลายประเทศที่ออกนโยบายอาหารอย่างเร่งด่วนปี 2550-2551 เช่นการควบคุมการส่งออก กลับยิ่งซ้ำเติมปัญหาให้แย่ลง
              ทั้งนี้ FAO ได้ตีพิมพ์แนวปฏิบัติเพื่อช่วยผู้ออกนโยบายในการแก้ปัญหาผลกระทบด้านลบของราคาอาหารที่สูงขึ้น และช่วยเพิ่มโอกาส ถึงแม้ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะเหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนา แต่ FAO ก็เน้นว่าไม่มีนโยบายใดใดที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมสำหรับทุกประเทศเหมือนกันหมด
 
 
ที่มา : Food navigator
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?