TH EN
A A A

สหรัฐออกคำแนะนำใหม่ด้านพืชผักสดหั่น

15 มีนาคม 2550   
             
สหรัฐออกคำแนะนำใหม่สำหรับผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางป้องกันการเป็นพิษในอาหารสำหรับผัก-ผลไม้สดหั่น(Fresh-cut  produce)  เนื่องจากปัจจุบันมีการผลิต-จำหน่ายผักผลไม้ที่พร้อมที่จะบริโภคแก่ผู้บริโภค
แต่ทั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามความสมัครใจ

              USFDA  ประกาศแนวทางการดำเนินงานใหม่สำหรับผู้ประกอบการผักและผลไม้เมื่อวันที่  12   มีนาคมที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้อุตสาหกรรมใช้มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารเหมือนกับที่อุตสาหกรรมเนื้อดำเนินการ
 แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ  อุตสาหกรรมเนื้อต้องดำเนินการดังกล่าวเพราะเป็นมาตรการบังคับ  โรงชำแหละและโรงแปรรูปเนื้อจะต้องมีการควบคุมกำกับดูแลจุดที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่การผลิต  และจะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ และจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรไปตรวจสอบประจำ  นอกจากนี้ยังแนะนำให้มีการจดบันทึก เพื่อการตรวจสอบกลับและเรียกคืนสินค้าได้

              ปัญหาผักผลไม้สดหั่นเกี่ยวเนื่องกับการเกิดการระบาดของการพิษของอาหารทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ  ฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วเกิดการระบาดของเชื้ออีโคไลในผักขมซึ่งทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิต  3 ราย และป่วยเกือบ 200 ราย
และมีการระบาดของเชื้ออีโคไลในมะเขือเทศทำให้มีผู้ป่วย 180 ราย  ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐเข้าไปกำกับดูแลอุตสาหกรรมผักผลไม้สดมากขึ้น

               ในการรับฟังความเห็นที่วิสคอนซิล  เชื่อว่าการระบาดที่มีเพิ่มขึ้นนี้มาจากสาเหตุหลายประการ เช่น  การนำเข้าเพิ่มขึ้น การกระจายสินค้าที่กว้างขวางขึ้น การขาดการตรวจสอบและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น  ประธานสมาคมผักผลไม้แห่งสหรัฐฯระบุว่าอยากเห็นมีการปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ในทุกขั้นตอนการผลิตผักผลไม้สดหั่นนี้ครอบคลุมผักกาดชิ้น มะเขือเทศฝานแผ่นผักสลัดหั่นเป็นชิ้นผสมกัน แครอทเล็กปอกเปลือก บล็อคเคอรี่หั่น cauliflower  หั่น  ต้น cerely  ตัด กระหล่ำหั่นเป็นชื้นฝอย แตงหั่น  สับปะรดหั่นเป็นแว่น  grapefuit หั่นชิ้น

อ้างอิงจาก : USFDA  และ  Heraldsun

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?