TH EN
A A A

ไต้หวันเรียกคืนเนื้อวัวมะกัน อ้างปนเปื้อน Ractopamine

25 มกราคม 2554    4816 ครั้ง
               ไต้หวันเรียกคืนเนื้อวัวนำเข้าจากสหรัฐฯ แล้วเนื่องจากพบสารต้องห้าม Ractopamine ปนเปื้อนหรือมีชื่อทางการค้าว่า Paylean  ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะยืนยันว่าเนื้อวัวมีความปลอดภัยก็ตาม
               ทั้งนี้ มีการตรวจพบสาร Paylean จากเนื้อวัวสหรัฐฯ 3 รายการที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าทางตอนเหนือของไต้หวันเป็นจำนวน 1-2 ppb และพบอีกในเนื้อวัวสหรัฐฯ 2 รอบการผลิตเป็นจำนวน 5 ppb ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการดำเนินการทางศุลกากร ถือเป็นการตรวจพบสาร Paylean เป็นครั้งแรกตั้งแต่ไต้หวันเปิดให้นำเข้าเนื้อวัว   
สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2550 หลังจากก่อนหน้านี้ระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯเนื่องจากโรควัวบ้า
               ทั้งนี้ ไต้หวันจะยังคงดำเนินมาตรการดังกล่าว จนกว่าจะมีผลการทดสอบหาสารดังกล่าวในครั้งที่ 2 จะออกมาเป็นที่เรียบร้อย
 
 
 
ที่มา : All About Feed
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?