TH EN
A A A

เกษตรกรอาร์เจนตินาประท้วงรัฐบาลจำกัดโควตาส่งออกธัญพืช

19 มกราคม 2554   
               เกษตรกรอาร์เจนตินางดจำหน่ายข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลืองเป็นเวลา 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2554 เพื่อประท้วงมาตรการจำกัดการส่งออกของรัฐบาล ก่อให้เกิดความวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับปริมาณธัญพืชในตลาดโลกและจุดชนวนความขัดแย้งที่ทำให้ราคาธัญพืชโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดเมื่อ 3 ปีก่อน
               กลุ่มเกษตรกรกล่าวว่าการกำหนดโควตาการส่งออกธัญพืชจะทำให้ผู้ค้าในต่างประเทศได้เปรียบ ส่งผลให้อาร์เจนตินาเสียส่วนแบ่งในตลาดโลก อีกทั้งเป็นอุปสรรคในการคงราคาธัญพืชในประเทศให้อยู่ในระดับต่ำ  ในขณะที่รัฐบาลระบุว่าการกำหนดโควตาส่งออกจะช่วยคงสภาวะเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำ และช่วยคงปริมาณอาหารให้เพียงพอภายในประเทศ
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ และ BBC
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?