TH EN
A A A

กิมจิเร่งฆ่าสัตว์ปีก ยกระดับเตือนภัยหวัดนก

14 มกราคม 2554   
               เกาหลีใต้ ยกระดับเตือนภัยการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก เร่งกำจัดสัตว์ปีกเพิ่มเกือบ 500,000 ตัว และจับตาโรคปากเท้าเปื่อยเป็นพิเศษ ส่งผลให้ราคาเนื้อสัตว์สูงขึ้น เชื่อกระทบเทศกาลตรุษจีน
               เกาหลีใต้ซึ่งเผชิญการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในปศุสัตว์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ประกาศยกระดับเตือนภัยไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 จากระดับ “ระมัดระวัง” เป็น “จับตา” หลังตรวจพบการระบาดในฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่งใน 4 จังหวัดจากทั้งหมด 16 จังหวัด กำจัดสัตว์ปีกแล้ว 470,000 ตัว หรือ 0.36% ของสต็อกภายในประเทศ
               ขณะที่ระบาดโรคปากเท้าเปื่อยใน 6 จังหวัด ทำให้วัว และสุกร ถูกทำลาย 10% ของสต็อกภายในประเทศ มีผลให้ราคาเนื้อวัวและเนื้อสุกรทะยานสูงขึ้น จนต้องมีการหามาตรการแก้ไขก่อนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งอาจต้องนำเข้าเนื้อวัวและเนื้อสุกรจากต่างประเทศ
 
 
 
ที่มา : ไทยรัฐ
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?