TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์นำเข้าเนื้อหมู-ไก่ปี 53’ พุ่ง

14 มกราคม 2554   
               สำนักงานอุตสาหกรรมสัตว์ประจำฟิลิปปินส์ (BAI) ระบุว่าจากสถิติปี 2553 ฟิลิปปินส์นำเข้าเนื้อไก่และเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น 31% และ 34% ตามลำดับ โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ระบุว่า มีการนำเข้าเนื้อไก่พุ่งสูงถึง 97,197 ตัน เมื่อเทียบกับตลอดทั้งปี 2552 ที่นำเข้าทั้งหมด 67,265 ตัน  ในขณะที่การนำเข้าเนื้อสุกรเพิ่มในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 172,626 ตันจากเดิมในปี 2552 นำเข้า 114,365 ตัน 
              ตัวเลขของ BAI ชี้ว่ามีการนำเข้าไก่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่เนื้อตัดแต่ง ไก่ทั้งตัว เนื้อส่วนสะโพก เนื้อถอดกระดูก และเครื่องใน แต่การนำเข้าไขมันและหนังลดลง ในขณะที่เนื้อสุกรได้แก่ เนื้อตัดแต่ง เนื้อสามชั้น เนื้อถอดกระดูก เครื่องใน และหนังมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
ที่มา : The Pig Site
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?