TH EN
A A A

ไอร์แลนด์จับกุมผู้ต้องหาไดออกซินในสุกร 5 ราย

14 มกราคม 2554   
               เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ไอร์แลนด์ได้จับกุมผู้ต้องหา 5 รายเนื่องจากเป็นเหตุให้อาหารในไอร์แลนด์ปนเปื้อนสารไดออกซิน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ภาคอุตสาหกรรมสุกรไอร์แลนด์กว่า 100 ล้านยูโร โดยตำรวจไอร์แลนด์จับกุมผู้ต้องหา 4 รายที่ได้ไอร์แลนด์เหนือ และอีก 1 รายในเขตการปกครอง Monaghan ในไอร์แลนด์
              ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2551 มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์สุกรไอร์แลนด์จาก 20 ประเทศ หลังพบอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงสุกรในฟาร์มแห่งหลายมีสารไดออกซินมากกว่ากำหนดความปลอดภัยถึง 200 เท่า
              ในเดือนธันวาคม 2553 ศาลชั้นสูงแห่งกรุงดับลินมีคำสั่งให้บริษัท O’Neills Fuels ของไอร์แลนด์เหนือจ่ายค่าเสียหายเกือบ 39 ล้านยูโรแก่บริษัท Millstream Recycling ในเขตการปกครอง Wexford ของไอร์แลนด์ บริษัท Millstream ใช้น้ำมันใช้แล้วในการผลิตอาหารสัตว์ที่รับมาจากบริษัท O’Neills โดยบริษัท Millstream ระบุว่าไม่ได้ตรวจหาสารประเภทไดออกซินเช่น Polychlorinated biphenyls ในน้ำมัน เนื่องจากมีการระงับการใช้สารในกลุ่มนี้
 
 
ที่มา : Bangkok Post
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?