TH EN
A A A

สถานการณ์การระบาดโรคปากเท้าเปื่อยในเกาหลีใต้

10 มกราคม 2554    4814 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 องค์การโรคระหว่างสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)  ได้รับรายงานการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ในเกาหลีใต้ โดยพบสุกรกว่า 27,140 ตัวติดโรคนี้ และทั้งหมดได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงสุกรและปศุสัตว์ที่อยู่ในรัศมี 500 เมตรจากฟาร์มที่ติดโรค FMD 
                อนึ่งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 เกาหลีใต้ได้ให้วัคซีนโรค FMD แก่ปศุสัตว์ในพื้นที่บางแห่งของเมือง Gyeongsanbuk-do, Gangwon-do และ Gyeonggi-do เท่านั้น ต่อมาในวันที่ 3 มกราคม 2553 เกาหลีใต้ได้ตัดสินใจให้วัคซีนโรค FMD เพิ่มเติมกับเมืองที่มีการระบาดของโรคนี้อย่างหนัก ซึ่งได้แก่สัตว์ทั้งหมดในจังหวัด Gyeonggi และพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด Chungcheong และ Gangwon
               ทั้งนี้ โรค FMD ได้ระบาดในเมืองและจังหวัดของเกาหลีใต้จำนวน 6 แห่ง หลังจากที่มีการระบาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ในเมือง Andong ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด Gyeongsang
 
 
ที่มา : CriEnglish
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?