TH EN
A A A

ราคากุ้งเวียดนามทำสถิติสูงสุด

7 มกราคม 2554   
               สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) เปิดเผยว่า ยอดส่งออกกุ้งเวียดนามปี 2553 สูงเป็นประวัติการณ์โดยคิดเป็นมูลค่าถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากปี 2552 ที่มีมูลค่า 1.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นาย Nguyen Huu Dung รองประธานของ VASEP คาดว่าเป็นผลมาจากการทำฟาร์มกุ้งตามแนวปฏิบัติที่ดีทำให้มีคุณภาพดีขึ้น 
               นาย Nguyen Minh Tam ผู้เชี่ยวชาญของ VASEP เปิดเผยว่า 11 เดือนแรกของปี 53 เวียดนามส่งออกกุ้ง 210,000 ตันคิดเป็นมูลค่า 1.83 พันล้านตัน กุ้งเป็นที่ต้องการหลักของตลาดส่งออกในญี่ป่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป โดยตลาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามคือ ญี่ปุ่น ซึ่งมีปริมาณการนำเข้ากุ้งจากเวียดนามเพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็น 21.7% หรือ 600,000 ตัน และคิดเป็นมูลค่าการนำเข้ากุ้งเพิ่มขึ้น 29% หรือ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สหรัฐฯ ตลาดส่งออกกุ้งอันดับ 2 ของเวียดนามมีปริมาณนำเข้ากุ้งเวียดนามเพิ่มขึ้น 16% หรือ 42,441 ตัน และคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 34.6% หรือ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
               ราคากุ้งของเวียดนามในสหรัฐฯ ทำราคาดีที่สุดคือ 12 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้น 20-30% เมื่อเทียบกับปี 2552 เนื่องจากเหตุน้ำมันรั่วลงอ่าวเม็กซิโกเมื่อกลางปี 2553 
               ส่วนการส่งออกกุ้งเวียดนามไปยังสหภาพยุโรป ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2553 คิดเป็นปริมาณ 40,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการส่งออกปี 53 เพิ่มขึ้น 8.1% มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 16.8%
               แต่ทั้งนี้ ราคากุ้งในเวียดนามก็เพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์เช่นกัน เนื่องจากมีปริมาณกุ้งในตลาดน้อย พื้นที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงลดลง 16,000 เฮกตาร์ เหลือ 550,600 เฮกตาร์
 
 
ที่มา : FIS
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?