TH EN
A A A

รัสเซียกลับคำยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง

5 มกราคม 2554   
                 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เจ้าหน้าที่ของรัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง ซึ่งได้ประกาศออกไปก่อนหน้านี้ ว่าจะห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

                Gennady Onishchenko หัวหน้าหน่วยงานพิทักษ์สิทธิผู้บริโภครัสเซียระบุว่า หลังจากที่หน่วยงานพี่ทักษ์สิทธิฯ ได้นำประเด็นการห้ามนำเข้ามาพิจารณาใหม่อีกครั้งนั้น ก็ได้ข้อสรุปว่ารัสเซียจะอนุญาตให้นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งต่อไป หลังจากเมื่อเดือนตุลาคม 2553 นาย Vladimir Putin นายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ประกาศว่า ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป รัสเซียจะไม่นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากต่างประเทศ

                อนึ่ง รัสเซียได้นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ คิดเป็นปริมาณมากถึง 80% ของปริมาณนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกทั้งหมด โดยในปี 2553 รัสเซียให้โควตานำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ 600,000 ตัน แต่ในเดือนมกราคม 2553 รัสเซียได้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดสุขลักษณะการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีก โดยห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ผ่านวิธีการล้างด้วยคลอรีนที่มีความเข้มข้นมากกว่าปริมาณของคลอรีนในน้ำดื่ม ทำให้สัตว์ปีกนำเข้าจำนวนมากไม่สามารถนำเข้าไปยังรัสเซียได้ และเมือเดือนกันยายน 2553 ผู้ประกอบการนำเข้าเนื้อสัตว์ได้กลับมานำเข้าเนื้อสัตว์ปีกไปยังรัสเซียได้อีกครั้ง
 
 
 
ที่มา : The Meat Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?