TH EN
A A A

บาห์เรนออกข้อกำหนดเครื่องเทศ

26 ธันวาคม 2553   
               เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 บาเรนแจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก เรื่องร่างข้อกำหนดทางเทคนิค GSO กำหนดเกี่ยวกับเครื่องเทศและเครื่องปรุง เมล็ดยี่หร่าแบบทั้งเมล็ดและแบบบด (ผง) ส่วนที่ 1 Bitter fennel seed (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) เป็นมาตรฐานบังคับ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์สะอาด แข็งแรง แห้ง และวัสดุไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ และป้องกันผลิตภัณฑ์จากความชื้นและจากการสูญเสียกลิ่นของวัตถุดิบ
              รายละเอียดข้อกำหนดการติดฉลาก เช่น
• ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อทางการค้า ยี่ห้อ
• ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้บรรจุ
• เลขที่การผลิต
• น้ำหนักสุทธิ
• ระดับคุณภาพ
• ประเทศผู้ผลิต
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?