TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเตือนห้ามใส่ไอโอดีนในน้ำปลา

26 ธันวาคม 2553   
               จากปัญหาที่คนไทยขาดสารไอโอดีน ทำให้เป็นโรคขาดสารไอโอดีน องค์การอาหารและยาจึงได้ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เกลือบริโภค น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง เช่น ซีอิ้ว ซอสปรุงรส ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554  แม้ว่าประกาศดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อการส่งออกก็ตาม แต่อยากขอเตือนผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้างต้นให้ระมัดระวังไอโอดีนที่เจือปน เนื่องจากตามกฎหมายของญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้ใช้ไอโอดีนเป็นสารปรุงแต่งอาหาร และหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบจะถือว่ามีความผิด
               แม้ว่าประกาศของกระทรวงสาธารณสุขจะไม่บังคับใช้กับเกลือบริโภคที่ใช้เพื่อการส่งออกก็ตาม แต่ผู้ผลิตควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเกลือที่ใช้ในการผลิตน้ำปลาเพื่อส่งออกไม่มีการปรุงแต่งไอโอดีนเพิ่มเติม
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?