TH EN
A A A

บาห์เรนออกข้อกำหนดผลไม้สดและผัก Avocado

26 ธันวาคม 2553   
               เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 บาห์เรนแจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก เรื่องร่างข้อกำหนดทางเทคนิค GSO กำหนดเกี่ยวกับผลไม้สดและผัก  Avocado เป็นมาตรฐานบังคับ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม วัสดุที่ใช้ภายในบรรจุภัณฑ์ต้องใหม่ สะอาด มีคุณภาพป้องกันการทำลายผลิตภัณฑ์จากภายนอกและภายใน โดยเฉพาะกระดาษหรือตราเครื่องหมายการค้าจะต้องพิมพ์หรือติดฉลากด้วยหมึกหรือกาวที่ไม่มีสารพิษ
              รายละเอียดข้อกำหนดการติดฉลาก เช่น
• ชื่อผลิตภัณฑ์
• บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขายส่งต้องจัดรวมเป็นหมวดหมู่ให้อักษรอยู่ทางเดียวกัน มองเห็นได้จากภายนอก หรือจากเอกสารประกอบการขนส่ง
• ชื่อและที่อยู่แหล่งที่ผลิต ผู้บรรจุ ผู้ส่ง
• ชื่อของผลิตภัณฑ์ ถ้าไม่เห็นรายละเอียดจากข้างนอก
• แหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์ ประเทศต้นกำเนิด ภูมิภาคที่เจริญเติบโตหรือชื่อในประเทศ หรือท้องถิ่น
• ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ชนิด ขนาด (น้ำหนักต่ำสุดและสูงสุดเป็นหน่วยกรม) เลขสัญลักษณ์น้ำหนัก และเลขรหัสผลไม้ ถ้าแตกต่างจากรหัสที่อ้างถึง
 
ที่มา  : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?