TH EN
A A A

บาห์เรนออกข้อกำหนดเมล็ดผักชี Ani seed

23 ธันวาคม 2553    4843 ครั้ง

               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 บาเรนแจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก เรื่องร่างข้อกำหนดทางเทคนิค GSO เกี่ยวกับเมล็ดผักชี Aniseed (Pimpinella anisum Linnaeus)  เป็นมาตรฐานบังคับ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด แข็งแรง แห้ง ทำจากวัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ และป้องกันผลิตภัณฑ์จากความชื้นและป้องกันการระเหยกลิ่นของวัตถุดิบ เช่น ทำจากดีบุก ไม้ ถุงปอ/กระเจาะใหม่
              รายละเอียดข้อกำหนดการติดฉลาก เช่น
• ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อทางการค้า ยี่ห้อ
• ชื่อที่อยู่ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุ
• เลขที่การผลิต
• น้ำหนักสุทธิ
• ระดับคุณภาพ
• ประเทศผู้ผลิต

ที่มา : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?