TH EN
A A A

มะกันเตรียมกำหนดลิมิตนำเข้าสัตว์ปีกจีน

20 ธันวาคม 2553   
               ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีนเรื่องนำเข้าสัตว์ปีกดูท่าจะยืดเยื้อ หลังบริษัทเนื้อสัตว์ปีกของสหรัฐฯ ฟ้องร้องในกรณีภาษีนำเข้าที่สูงของจีน ทำให้สหรัฐฯ เตรียมจำกัดการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากจีน โดยกฎระเบียบนี้เปนหนึ่งในกฎหมายจากวุฒิสภาที่ร่างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ มีแผนจะให้เงินสนับสนุนในหลายรัฐด้วยงบประมาณประจำปี 2554
 ภายใต้กฎระเบียบใหม่จากวุฒิสภาสหรัฐฯ นี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะไม่รับรองการนำเข้าจนกว่าจีนจะสามารถผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ รวมถึงแผนการที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าอีกด้วย
               USDA ต้องการที่จะตรวจสอบโรงชำแหละของจีน ตลอดจนโรงงานแปรรูปก่อนที่จะให้การรับรองว่าเหมาะสมที่จะส่งออกมายังสหรัฐฯ ได้ และมีแผนที่จะตรวจสอบโรงงานรายปี จัดตั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับประเทศอื่นๆ ซึ่งนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกแปรรูปจากจีนเช่นเดียวกัน
 อนึ่ง จีนตั้งกำแพงภาษีนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสหรัฐฯ สูงถึง 50.3-105.4%
 
ที่มา : Reuters

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?