TH EN
A A A

ราคาอาหารแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี

16 ธันวาคม 2553   
               องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าราคาอาหารโลกไต่ขึ้นสูงระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ในขณะที่สินค้าเครื่องใช้ราคาลดลงเล็ก แต่ราคาอาหารในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
               จากบทวิเคราะห์ Food Outlook Global Market Analysis ฉบับล่าสุดของ FAO ระบุว่าดัชนีอาหารซึ่งเป็นดัชนีราคาเฉลี่ยในแต่ละเดือนของธัญญาพืช น้ำมัน นม เนื้อสัตว์และน้ำตาล นั้นอยู่ที่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 สูงกว่าดัชนีในเดือนมิถุนายน 2551 เพียง 8 จุด  และต่อมาเพิ่มขึ้นถึง 34 จุดนับจากการรายงานครั้งล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2553 
               ขณะนี้ FAO เกรงว่าต่อไปในอนาคต ผู้บริโภคอาจมีตัวเลือกอาหารน้อยลงแต่ต้องซื้ออาหารในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งทั่วโลกจำเป็นต้องตื่นตัวกับปัญหาอาหารลดลงในอนาคต
               อย่างไรก็ตาม FAO คาดการณ์ว่าการผลิตธัญพืชอาหารส่วนใหญ่ เช่น ข้าวสาลี และ ข้าวโพด White maize ในปี 2010/2011 จะมากขึ้นกว่า 2 ปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเก็บสำรองที่มากขึ้น
ที่มา : Just-food

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?