TH EN
A A A

เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

15 ธันวาคม 2553   
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 เกาหลีใต้แจ้งต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก เรื่องการเสนอร่างแก้ไขมาตรฐานติดฉลากสำหรับสินค้าปศุสัตว์ ดังต่อไปนี้
               - เนยแข็งและเนยแข็งแปรรูป ได้ถูกเพิ่มในผลิตภัณฑ์ซึ่งบังคับให้ติดฉลากโภชนาการ
               - ผลิตภัณฑ์ที่บังคับติดฉลากโภชนาการ ให้แสดงปริมาตรสุทธิพร้อมด้วยพลังงานต่อน้ำหนักแห้งของ  ผลิตภัณฑ์
               - ในกรณีผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณคาเฟอีนสูงกว่า 0.15 mg ต่อ 1 ml ควรจะแสดงให้เห็นชัดเจน
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?