TH EN
A A A

คูเวตห้ามชำแหละไก่สดชั่วคราว

6 มีนาคม 2550   
            
  เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2550   สภาเทศบาลคูเวตได้ระงับเป็นการชั่วคราวการชำแหละและขายไก่มีชีวิตในทุกเขตเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากการพบเชื้อไข้หวัดนกกว่า 20  ตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในนกตระกูลเหยี่ยว  นอกจากนี้ยังแนะนำสวนสัตว์และตลาดค้านกห้ามเด็กนักเรียนเข้า  6 เขตของคูเวตได้รับการเตือนภัยว่าให้มีการตรวจสอบร้านค้าสัตว์ปีกทุกแห่ง  โดยกระบวนการในการดำเนินการมาจากหน่วยงานรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและประมง
            กรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสภาเทศบาลได้เริ่มรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดนกเพื่อให้ประชาชนรู้การหลีกเลี่ยงการ ติดเชื้อ  มาตรการป้องกันภัยไว้ก่อนนี้รวมทั้งการปิดเล้าสัตว์ปีกในโรงเรียนและโรงเลี้ยงเด็ก

อ้างอิงจาก : Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?