TH EN
A A A

ซาอุคุมเข้มหนอนชอนใบในมะเขือเทศ

15 ธันวาคม 2553    4817 ครั้ง
               กระทรวงเกษตรของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ประกาศมาตรการควบคุมและกำจัดหนอนชอนใบ (Tuta Absoluta) จึงขอความร่วมมือจากไทย โดยกำหนดให้สินค้าประเภทพืชตระกูลไม้มะเขือ (Solanaceae) โดยเฉพาะมะเขือเทศที่ส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบียต้องปลอดจากแมลงศัตรูพืชดังกล่าว รวมทั้งต้องมีใบรับรองสุขอนามัยกำกับพร้อมกับการนำเข้าทุกครั้ง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?