TH EN
A A A

เหตุมะพร้าวไทยขาดแคลน มะพ้ราวอิเหนา-ฟิลิปปินส์ทะลักไทย

15 ธันวาคม 2553   
               นายประวัติ เอนกพูนสินสุข นายด่านศุลกากร อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เปิดเผยว่า ในขณะนี้กลุ่มพ่อค้าในจังหวัดได้นำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมะพร้าวมีคุณภาพ  โดยเสียภาษีเพียงลูกละ 1 บาท 
               ส่วนมะพร้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีราคาสูงขึ้นเป็นราคาลูกละ 15 บาท เนื่องได้รับผลกระทบจากราคานำมันที่มีราคาสูงขึ้น และมะพร้าวที่ปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับความเสียหายจากแมลงดำกัดทำลาย ทำให้ผู้ประกอบการแห่มาซื้อมะพร้าวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนั้นยังส่งผลให้ปาล์มน้ำมันมีราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 3 บาท เป็นกิโลกรัมละ 7 บาท
               สืบเนื่องจากปํญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคน้ำกะทิมะพร้าวกล่องกันมากขึ้น จึงทำให้ราคากะทิกล่องขยับขึ้นเป็นราคากล่องละ 18 บาท โดยนายไพรวัลณ์ ชูใหม่ นักวิชาการสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จากปัญหาพื้นที่ปลูกสวนมะพร้าวเปลี่ยนแปลง และปัญหาแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตลดลง 60%
ที่มา : โพสต์ทูเดย์
 
               

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?