TH EN
A A A

เกาหลีใต้แก้ไขระเบียบการสำแดงผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นำเข้า

13 ธันวาคม 2553    4815 ครั้ง
               เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 เกาหลีใต้แจ้งเตือนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการแก้ไขระเบียบการสำแดงผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นำเข้า โดยมีข้อแก้ไขดังต่อไปนี้
              1. กำหนดการจัดจำหน่ายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามระบบการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
              2. กำหนขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าปศุสัตว์จากต่างประเทศ
              3. กำหนดขั้นตอนการที่เกี่ยวกับการสำแดงใหม่ของสินค้าปสุสัตว์ที่ถูกส่งคืนเพื่อสำแดงใหม่
              4. กำหนดขั้นตอนการสำหรับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการตามการแก้ไขใน Appendix 7 ของกฎ the Enforcement Regulations of Livestock Product Processing Act
              
               ทั้งนี้ เกาหลีใต้ยังไม่ระบุวันบังคับใช้ระเบียบนี้
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?