TH EN
A A A

เวียดนามขึ้นแท่นผู้ส่งออกอาหารทะเลอันดับ 10 ของโลก

7 ธันวาคม 2553   
                นาย Vu Van Tam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กล่าวว่า ปี 2553 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลไปยัง 160 ประเทศทั่วโลก ทำให้เวียดนามกลายเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลมากเป็นอันดับ 10 ของโลก 
                อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปของเวียดนามไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นักเพราะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และความไม่แน่นอนของตลาด อุตสาหกรรมต้องทำการวิจัยเพื่อเข้าถึงตลาดและทำนายอนาคต เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
                อุตสาหกรรมประมงของเวียดนามตั้งเป้าหมายว่าต้องการเพิ่มกำลังการผลิต 8-10% ต่อปี และส่งออกอาหารทะเล 6.5-7 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 8-9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2553 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลคิดเป็น 3.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.46% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552
ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?