TH EN
A A A

ผลผลิตประมงฟิลิปปินส์เพิ่มสูงขึ้น

22 พฤศจิกายน 2553   
                สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ (NEDA) รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ว่า ถึงแม้ภาคประมงของเกาะมิดาเนาเหนือจะประสบปัญหาต่างๆ แต่ผลผลิตของเมืองทั้ง 10 แห่งก็เพิ่มสูงขึ้นของล้นหลาม โดยในช่วงไตรมาศที่สองของปี 2553 มีมากถึง 44,432 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 5%
                NEDA ระบุว่า ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลามีมากที่สุดจากวิธีผลิตปลาทั้งหมดโดยมีปริมาณถึง 16,567.09 ตัน เพิ่มขึ้น 13.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 ที่มีเพียง 14,582.49 ตัน โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสาหร่ายทะเล 17% และ การเพาะเลี้ยงปลาทะเล 14%
ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?