TH EN
A A A

ผลผลิตอาหารทะเลเวียดนามร่วง แต่ยอดส่งออกพุ่ง

22 พฤศจิกายน 2553   
                อุตสาหกรรมอาหารทะเลเวียดนามสามารถส่งออกทะลุเป้าปี 2553 ถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่ายังคงประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ โดยกุ้งและปลา Tra มีราคาสูง ในขณะที่โรงงานสามรถผลิตออกมาได้เพียง 50% ของกำลังการผลิตทั้งหมด
                Nguyen Xuan Nam  ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Hai Vuoung กล่าวว่าสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตลดลง  เนื่องจากน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2552 โรงงานแปรรูปหลายแห่งต้องนำเข้าวัตถุดิบเพื่อดำเนินกิจการต่อไปและเลี่ยงการเลิกจ้างพนักงาน นอกจากนี้ พายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วมยังทำให้ชาวประมงไม่กล้าที่นำเรือออกจากชายฝั่งอีกด้วย 
               ก่อนหน้านี้ โรงงานหลายแห่งนำเข้าอาหารทะเลถึงปีละ 140,000-150,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากพึ่งวัตถุดิบในประเทศอย่างเดียว เวียดนามอาจไม่สามารถส่งออกอาหารทะเลถึงปีละ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐได้ 
              ขณะนี้ผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามหลายรายได้เรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีนำเข้าให้เหลือ 0% เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ในขณะที่จีน ไทย อินเดีย และมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ ได้ลดภาษีนำเข้าอาหารทะเลอยู่ที่ระดับ 0-5% แล้ว
ที่มา : Vietnam Net

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?