TH EN
A A A

คงภาษีอาหารสัตว์ 2% ดับฝันน้ำมันปาล์มขึ้น

22 พฤศจิกายน 2553   
                นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้คงอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 3 ชนิด ได้แก่ กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลาป่น ในปี 2554 ไว้ที่ 2% ตามที่คณะกรรมการนโยบายอาหารสัตว์เสนอ
                เนื่องจากเห็นว่าการปรับลดภาษีเหลือ 0% ตามที่ภาคเอกชนเสนอ จะไม่ส่งผลต่อราคาอาหารสัตว์ในประเทศให้ปรับตัวลดลงมากนัก และจะเป็นการส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการนำเข้ากากถั่วเหลืองทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ราคาต้นทุนที่จะนำมาผลิตน้ำมันถั่วเหลืองปรับราคาสูงขึ้นในช่วงที่น้ำมันปาล์มขาดตลาดเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม ขณะที่การคงอัตราภาษีไว้ในอัตราเดิม จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้เพียง 600 ล้านบาทเท่านั้น
                สำหรับน้ำมันปาล์มที่ขาดตลาดอยู่นั้น ที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้เข้ามาหารือเพื่อขอปรับขึ้นราคา เนื่องจากต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาสินค้าไปจนถึงสิ้นปี ซึ่งหากช่วงต่อไปต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการสูงขึ้น จะพิจารณาอีกครั้งในช่วงปีใหม่
 
 
 
ที่มา : ไทยโพสต์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?