TH EN
A A A

สหรัฐส่งออกเนื้อปศุสัตว์เพิ่มขึ้น

28 กุมภาพันธ์ 2550    4837 ครั้ง
           
   การส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมา  โดยส่งออก 1.26 ล้านตัน  มูลค่า 2.86 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า  9%โดยญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกเนื้อสุกรที่มูลค่าสูงสุดของสหรัฐมูลค่า 1.04 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่ามูลค่าจำหน่ายภายในประเทศสหรัฐเอง 1
พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ  ในขณะที่เม็กซิโกเป็นตลาดส่งออกเนื้อสุกรที่ปริมาณสูงสุดของสหรัฐ 356,418
ตันในปี 2549 เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อนหน้า  ในตลาดอื่นๆก็มีการขยายตัวเช่นกัน  เช่น เกาหลีใต้ รัสเซีย ประเทศกลุ่มแคริเบียน

              สำหรับเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์สหรัฐ ปี 2549 ถือเป็นปีที่ดีปีหนึ่ง  เนื่องจากสามารถเพิ่มการส่งออกได้ 39% ในปริมาณจนถึง 655,920 ตัน และเพิ่มมูลค่า 50% เป็น 2.04 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ  เนื่องจากสามารถเปิดตลาดได้จากปัญหาโรควัวบ้า  เม็กซิโกเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของสหรัฐ โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 32% จากปี 2548 เป็น 371,087 ตัน  มูลค่าเพิ่มขึ้น 33%  เป็น 1.17 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2549  และเพิ่มขึ้นในปริมาณ 110% มูลค่า 133% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2546   ซึ่งเริ่มมีปัญหา BSE  การส่งออกเนื้อวัวหลายผลิตภัณฑ์ไปตะวันออก ปริมาณเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปี 2549   เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2546 โดยเพิ่มเป็น 88,073 ตัน มูลค่า 113.6
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

              การส่งออกเนื้อแกะและผลิตภัณฑ์ปริมาณเพิ่มขึ้น 55% จากปี 2548 เป็น 13,934 ตัน  มูลค่า 27.8 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ  โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปเม็กซิโก  มูลค่า 10.9  ล้านดอลล่าร์สหรัฐ  ซึ่งปริมาณเพิ่มขึ้น 71% มูลค่าเพิ่มขึ้น 80% เทียบกับปี   2548 โดยมีตลาดแคนาดาเป็นตลาดลำดับที่ 2

อ้างอิงจาก  : Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?