TH EN
A A A

รัสเซียเตรียมระงับนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง

5 พฤศจิกายน 2553   
โฆษกกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 รัสเซียจะระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งในผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยปราศจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือความปลอดภัยด้านอาหารมารองรับ ทั้งที่ วิธีการแช่แข็งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยในระดับสากล ที่มา : Reuters

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?