TH EN
A A A

จีนไม่อนุญาตนำเข้าข้าวโพด GMO มะกัน

4 พฤศจิกายน 2553   
สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าและกักกันโรคจีน (AQSIS) ปฏิเสธข้าวโพดนำเข้าจากสหรัฐฯ หลังวเจ้าหน้าที่จีนพบว่าข้าวโพดดังกล่าวเป็นข้าวโพดดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMO) โดยจีนเป็นประเทศแรกที่ปฏิเสธข้าวโพด GMO สหรัฐฯ และอาจทำให้ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ มีความตึงเครียดขึ้น อนึ่ง จีนอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพด GMO ได้เพียง 11 สายพันธุ์ ซึ่งข้าวโพด GMO ที่ถูกปฏิเสธนี้อยู่นอกเหนือจาก 11 สายพันธุ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งข้าวโพดดังกล่าวมีปริมาณถึง 50,000 ตัน -60,000 ตัน ทั้งนี้ ในปี 2553 จีนมีปริมาณความต้องการข้าวโพดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์จากสหรัฐฯ อย่างล้นหลาม เนื่องจากความต้องการเนื้อสัตว์มีเพิ่มขึ้น และปริมาณข้าวโพดที่ผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ที่มา : Food Safety News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?