TH EN
A A A

ปลา Tilapia ร้อยตันตายหมู่ในฟิลิปปินส์

4 พฤศจิกายน 2553   
ปลา Tilapia กว่า 100 ตันลอยตายอยู่ในทะเลสาบ Buhi ในเมือง Camarines Sur ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นมา ซึ่งนับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า Fish Kill ทำให้หมู่บ้านริมทะเลสาบรวม 7 แห่งได้รับผลกระทบได้แก่ Barangays Salvocion, Tambo, Ibayagan, Iraya, Ipil, Sta. Cruz และ Cabatuan และทำให้ราคาปลา Tilapia สูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 0.70-1.15 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ คาดว่าสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากสารซัลเฟอร์จากภูเขา Iraga ลงสู่แม่น้ำและอาจเกิดจากกระแสลมแรงและมีผักตบชวาอยู่ในทะเลสาบเป็นจำนวนมาก ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?