TH EN
A A A

แคลิฟอร์เนียเรียกคืนอาหารสำเร็จรูปหวั่นปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย

3 พฤศจิกายน 2553   
บริษัท Autentico Food ในรัฐแคลิฟอร์เนียเรียกคืนอาหารสำเร็จรูปเนื้อสุกร 54,000 ปอนด์ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผนอาหารปลอดภัย หน่วยบริการตรวจสอบอาหารปลอดภัยสหรัฐฯ (FSIS) ตรวจพบปัญหานี้ระหว่างการตรวจสอบบันทึกรายบุคคลของพนักงานในโรงงาน โดยพบว่าบันทึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการบันทึกเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยไม่เป็นไปตาม Listeria prerequisite program จึงคาดว่าผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาทิ หนังหมูทอดกรอบ หนังหมูดอง อาจปนเปื้อนเชื้อได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเหล่านี้ผลิตตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2553 ถึง 29 กันยายน 2553 ที่มา : FSIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?