TH EN
A A A

จีนนำเข้าเครื่องในสุกรเพิ่ม

2 พฤศจิกายน 2553   
จีนนำเข้าเครื่องในสุกรเพิ่มขึ้นในปี 2553 เนื่องจากปริมาณเครื่องในสุกรที่ผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเนื้อสุกร และเครื่องในสุกรนำเข้าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2553 เพิ่มสูงขึ้นกว่า 50% เป็นจำนวน 468,000 ตัน และคาดว่าอาจสูงถึง 1 ล้านตันในสิ้นปี 2553 ทั้งนี้ USDA คาดว่า เครื่องในสุกรนำเข้าอาจมีมากกว่า 70% ของเนื้อสุกรนำเข้าทั้งหมดในปี 2553 ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?