TH EN
A A A

ชี้พิษน้ำท่วมเสียหายหมื่นล้านพื้นที่เกษตรยับเยิน 1 ล้านไร่

1 พฤศจิกายน 2553   
ม.หอการค้าประเมินความเสียหายจากภัยน้ำท่วม คาดมีพื้นที่การเกษตรสูญเสียกว่า1ล้านไร่ ทั้งนาข้าว พืชไร่ พืชสวน มูลค่าความเสียหายรวมงบประมาณที่รัฐต้องใช้กว่า1หมื่นล้านบาท นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่า ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการราว 8พัน ถึง1หมื่นล้านบาท หากรวมการที่ภาครัฐจะต้องใช้เงินงบประมาณชดเชยและแก้ปัญหารวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ก็คาดว่า มูลค่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 1-2หมื่นล้านบาท ซึ่งจะกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยในปีนี้ราว 0.2 % ทั้งนี้ ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร พบว่า พื้นที่ประสบอุทกภัยมีทั้งสิ้น 11จังหวัด อาทิ นครสวรรค์ นครราชสีมา ชัยภูมิ เป็นต้น คาดว่าเกษตรกรจะได้รับความเสียหายกว่า 8 หมื่นราย และพื้นที่โดยรวมทั่วประเทศที่ได้รับความเสียหายกว่า 1 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 7 แสนไร่ พืชไร่กว่า 1 แสนไร่ พืชสวนและอื่นๆ กว่า 2แสนไร่ นายธนวรรธ์กล่าวอีกว่า น้ำท่วมแม้จะเป็นปัญหาในระยะสั้น แต่เกิดขึ้นซ้ำซากและอยู่แต่ในพื้นที่เดิมๆ ดังนั้นภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยการสร้างระบบชลประทานในเขตพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากภาคดังกล่าวไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำ หากรัฐเร่งช่วยเหลือ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ในอนาคต ภาคเกษตรกรเองก็จะได้ประโยชน์ ที่มา : แนวหน้า

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?