TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวเพิ่ม หลังเมกีเข้าถล่ม

28 ตุลาคม 2553   
นายมัวรา ไลซารอนโด รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติการเกษตรฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมกีพัดเข้าทางเหนือของเกาะลูซอน ซึ่งอยู่ในช่วงที่พืชผลต่างๆ กำลังพร้อมเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ และสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพด ซึ่งข้าวได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,530 เปโซ เจ้าหน้าที่จึงคาดว่าในปี 2554 อาจต้องนำเข้าอาหารมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอิซาเบลาซึ่งเป็นแหล่งเกษตรที่สำคัญ ประเมินว่าข้าว 385,000 ตันและข้าวโพด 64,400 ตันได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ฟิลิปปินส์ได้เก็บเกี่ยวข้าวไปประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ก่อนที่จะมีพายุเข้าถล่มแล้ว อย่างไรก็ตาม พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น และต้องรอดูการประเมินผลกระทบทั้งหมดเสียก่อน โดยภาคเหนือของเกาะลูซอนเป็นพื้นที่การเกษตรและประมง อนึ่งในปี 2553 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าว 2.4 ล้านตัน แต่ในปี 2554 สำนักงานสถิติฯ คาดว่าจะลดการนำเข้าเหลือเพียง 1.5 ล้านตัน ซึ่งจะมีบทสรุปแน่ชัดหลังจากที่คณะกรรมาการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?