TH EN
A A A

พบโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงต่ำ (LPAI) ในไต้หวัน

12 ตุลาคม 2553   
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ไต้หวันได้รายงานไปที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่าพบฟาร์มสัตว์แห่งหนึ่งในเมือง Fang-Yaun จังหวัด Chang-Hua ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของไต้หวันติดเชื้อ LPAI โดยวันที่ 29 กันยายน 2553 ฟาร์มดังกล่าวตรวจพบเชื้อนี้ระหว่างการตรวจประจำวัน และแม่ไก่ 18,000 ตัว และสัตว์ปีก 20 ตัวติดเชื้อนี้ ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวได้ถูกห้ามดำเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์แล้ว ส่วนการตรวจสอบมาที่มาของเชื้อนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ที่มา : The Poultry Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?