TH EN
A A A

วิธีนับสปอร์ C. Botulinum แบบใหม่

8 ตุลาคม 2553    4992 ครั้ง
นักวิจัยจากสถาบันวิจัยอาหารและศูนย์วิจัยของ Nestle ได้พัฒนาวิธีการตรวจนับจำนวนสปอร์ของเชื้อ Clostridium botulinum สายพันธุ์ที่เป็น non-proteolytic โรคที่เกิดจากอาหารที่เรียกว่า Botulism เกิดจากแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ non-proteolytic C. botulism และ proteolytic C. botulism โดยชนิด non-proteolytic C. botulism สามารถเจริญเติบโตและผลิตสารพิษได้ที่อุณหภูมิ 3 °C ทำให้แบคทีเรียชนิด non-proteolytic สร้างสารพิษในอาหารได้แม้จะอยู่ในตู้เย็น ในขณะที่ชนิด proteolytic C. botulism จะไม่โตที่อุณหภูมิต่ำกว่า 12 °C วิธีทดสอบใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารในการนับจำนวนสปอร์ของแบคทีเรียในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อาหารปลอดภัย ซึ่งระบุให้นับจำนวนสปอร์ของ non-proteolytic C. botulinum ในอาหารขั้นสุดท้าย วิธีใหม่นี้จะนับเฉพาะสปอร์ของ non-proteolytic C. Botulinum ขณะที่วิธีเก่าจะนับรวมทั้งแบบ non-proteolytic และ proteolytic C. Botulinum ที่มา : Food Product Design

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?