TH EN
A A A

กัมพูชาทำลายสุกรป้องกันโรคหูสีฟ้าระบาด

7 ตุลาคม 2553   
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 กัมพูชาได้เผาทำลายซากสุกรที่จังหวัด Kandal หลังตรวจสอบแล้วพบว่าติดเชื้อโรคหูสีฟ้า (PRRS) จำนวน 49 ตัว โดยสุกรดังกล่าวนำเข้าจากเวียดนามซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา การเผาทำลายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มเติม ทั้งนี้ กัมพูชาห้ามนำเข้าสุกรจากเวียดนามและไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ปัจจุบันจึงยังไม่พบการระบาดของโรคหูสีฟ้าในสุกร ที่มา : Pig progress

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?