TH EN
A A A

เตือนสินค้าจ่อถูกมะกันตัด GPS

30 กันยายน 2553   
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสถิติการนำเข้าสหรัฐฯ ในช่วง 5 เดือนของปี 2553 (มกราคม-พฤษภาคม) ปรากฏว่ามีสินค้าที่คาดว่ามีแนวโน้มนำเข้าเกินเพดานที่สหรัฐฯ กำหนด จำนวน 5 รายการคือ เครื่องประดับทำจากโลหะเงิน เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ มะม่วงแปรรูป และแป้งข้าวเจ้า ซึ่งหากยอดการส่งออกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสหรัฐฯกำหนด ก็อาจทำให้สหรัฐฯ ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศูลกากร (GPS) สินค้าในกลุ่มนี้ได้ ปัจจุบัน เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ ภาษี 0.7c/kg นำเข้าจากไทย 12.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแบ่งตลาดของไทย 28.50% มะม่วงแปรรูป ภาษี 1.5C/kg สหรัฐฯ นำเข้าจากไทย 4.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแบ่งตลาดของไทย 31.11% และแป้งข้าวเจ้า ภาษี 0.09c/kg ส่วนแบ่งตลาด 36.73% อย่างไรก็ตาม สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ออกประกาศ เพื่อเปิดการทบทวนโครงการ GPS สหรัฐฯ ประจำปี 2553 โดยสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอยกเว้นเพดานส่งออกภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2553 สหรัฐฯตัดสิทธิ GPS ไทย 2 รายการคือ กุ้งปรุงแต่งและยางเรเดียลรถยนต์นั่ง เนื่องจากสินค้าทั้งสองสงออกเกินเพดานที่สหรัฐฯกำหนด โดยกุ้งปรุงแต่งส่งออกสหรัฐไป 14.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณกว่า 400 ล้านบาท สูงเกินกว่าเพดานการส่งออก ที่สหรัฐฯกำหนดให้มีส่วนแบ่งไม่เกิน 50% แต่ส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 65.63% ซึ่งต้องไปเสียภาษีนำเข้าอัตรา 5% ขณะที่ยางเรเดียลในปี 2552 ส่งออก 154.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินเพดานขั้นสูงที่กำหนดให้ไม่เกิน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ยางเรเดียลของไทยเสียภาษีนำเข้าในอัตร 4% อยู่ในขณะนี้ ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?